Sanne Bosmans

Sanne Bosmans

Vanuit mijn enthousiasme heb ik samen met Nathalie in 2010 Forsa opgericht. Forsa maakt het (op)voeden simpel. Ik heb gemerkt dat we het onszelf als opvoeders vaak erg lastig maken. We maken het onszelf erg lastig om het gedrag van kinderen te willen controleren, met onder andere te straffen en te belonen. We kunen het onszelf veel makkelijker maken, door simpelweg te handelen vanuit liefdevolle aandacht en duidelijke grenzen. Daarbij vergeten we ook vaak wat voor invloed voeding heeft op het gedrag van kinderen. Als we deze elementen aanpakken, dan wordt het opvoeden echt een stuk leuker, leerzamen er vooral simpeler! Ik wens het alle opvoeders toe dat ze op een eigen-wijze manier invulling kunnen geven aan de (op)voeding en in spelen op de behoeften van de kinderen het gezin. Vanuit daar kunnen we op een passende en natuurlijke manier opvoeden. Heerlijk simpel toch! Binnen Forsa werk ik als orthopedagoog, reikipractitioner en voedingsconsultenten met (beroeps)opvoeders samen.
Ga naar de inhoud