Naar de pagina-inhoud

Opvoedmythes: strenge opvoeding of te vrij?Straffen helpt, streng opvoeden is beter, laat als ouder niet over je heenlopen en kinderen zijn van nature monsters: er bestaan nogal wat hardnekkige misvattingen rondom opvoeding. We fileren ze stuk voor stuk.

Kinderen gedragen zich beter bij een strenge opvoeding

‘Goh, zijn ouders zijn toch best streng’, zei een kennis verbaasd over een jongetje dat nogal moeite had een beetje vriendelijk met zijn speelkameraadjes om te gaan. De aanname is blijkbaar dat een kind dat streng opgevoed wordt zich automatisch ‘goed’ zal gedragen. Natuurlijk maakt het hier uit welke definitie van ‘goed gedrag’ je hanteert, maar laten we voor het gemak ‘sociaal gedrag’ als uitgangspunt nemen. En wat blijkt? Niet strengheid, maar investeren in de relatie helpt kinderen zich sociaal gedragen. En dat begint al als baby: Darcia Narvaez doet onderzoek naar de link tussen liefdevolle, responsieve zorg voor baby’s en hoe sociaal deze kinderen zijn als zij opgroeien. Zij concludeert: lief zijn voor een baby komt zijn gedrag later ten goede.

Een andere goede voorspeller van sociaal gedrag is een groter netwerk van betrokken mensen waartussen het kind opgroeit: ‘it takes a village to raise a child’. En dat is eigenlijk logisch: sociaal gedrag vraagt oefening en goede voorbeelden. Volgens socioloog Henk de Vos missen kinderen in onze maatschappij van kerngezinnen een bredere sociale omgeving. Daardoor is de relatie die ouders met hun kinderen hebben nog belangrijker geworden. Is er in die relatie plek voor wat ieder binnen het gezin nodig heeft? Welk voorbeeld geven ouders als het gaat om rekening houden met elkaar, en wederzijds respect?

Straf helpt

Met een strenge opvoeding bedoelt men meestal dat ongewenst gedrag van een kind afgestraft wordt en de ouder ‘de baas’ is in huis. Straf helpt echter maar kort, en vaak dat niet eens. Hoe dat komt? Ten eerste leert een kind door straf dat ‘slecht gedrag’ negatieve gevolgen heeft voor zichzelf. Het richt de aandacht dus niet op de gevolgen die gedrag heeft voor de ander of de omgeving, en stimuleert daarmee niet de empathische kant van het kind. En wil je niet juist dat je kind opgroeit tot een mens die het juiste doet omdat hij dat graag wil, in plaats van uit egoïstische motieven? Daarnaast leert straf een kind niet hoe je iets anders en beter kunt doen. Kortom: een kind dat op het hoofd van haar zusje timmert omdat ze haar ketting terug wil, leert weinig van straf. Wat wel helpt: je kind wijzen op het verdriet van haar zusje, en samen bedenken hoe ze dit de volgende keer anders kan aanpakken.

Kinderen zijn geneigd tot het slechte

‘Ja maar, als ze zelf geen gevolgen ondervinden van hun gedrag, dan zullen kinderen toch lekker hun eigen zin blijven doen?’ Diep in ons onderbewuste ligt de overtuiging dat kinderen egoïstische wezens zijn, die vooral rekening houden met zichzelf. En natuurlijk zijn kinderen óók mensen die hun eigenbelang zullen beschermen. Dit is echter slechts het halve verhaal. Bioloog Frans de Waal schrijft in zijn boek ‘Een Tijd voor Empathie’ hoe het empathisch vermogen diep verankerd zit in ons systeem. De zorg voor elkaar is een overlevingsstrategie die hoort bij de mens, we vormen groepen, dorpen, stammen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaar. Er zijn wel omstandigheden die de balans doen verschuiven van empathie naar egoïsme, en dat gebeurt juist als een individu het gevoel krijgt dat de groep zijn belangen niet in het oog houdt. Als een ander niet voor je zorgt, moet je het immers maar zelf doen! Een warm gezin stimuleert empathische vermogens bij een kind en een al te strenge of onverschillige omgeving stimuleert juist de egoïstische kant.

De ouder hoort controle te hebben over het kind

‘Als ouder ben je de baas, je kind hoort te luisteren’. Natuurlijk, het is vreselijk handig als je kind zonder boe of bah direct doet wat je zegt. Alleen: hoe meer je je kinderen onder jouw controle hebt, hoe minder zij kunnen oefenen in zelfcontrole. Eigenlijk is het als een spier die je nooit gebruikt, die verschrompelt ook. Maar er is meer: als je dieper nadenkt, is gehoorzaamheid dan eigenlijk wel een karaktertrek die je wil voor je kind? Dat zij opgroeit tot een gehoorzame volwassene? Waarschijnlijk niet, we willen juist pubers die niet klakkeloos met de groep meelopen. En volwassenen die weten wat zij met hun eigen leven willen.

Het ontwikkelen van een vrije wil is een belangrijke ontwikkelingstaak, aldus psychotherapeut en schrijver Robin Grille. Ergens tussen twee en vier jaar leren kinderen dat zij een eigen persoon zijn en oefenen zij met het balanceren van eigen behoeften met die van een ander. Een kind leert omgaan met verschillen tussen mensen, met behoud van de relatie. Je bent nog steeds geliefd ook zonder je helemaal aan te passen aan je partner, je bent een goed persoon ook als je nee zegt tegen dat verzoek van je buurvrouw om die middag op haar hondjes te passen.

Tegenspraak ondermijnt je gezag

Dit idee komt voort uit de aanname dat je als volwassene de baas moet zijn. Maar als je dat nu eens loslaat en luistert naar de argumenten die je kind aandraagt? Kinderen zijn gewoon mensen en ze zijn meer geneigd mee te werken als zij zich gehoord en gezien voelen. Waarschijnlijk zal je kind niet minder respect voor je hebben, maar juist méér op het moment dat je luistert naar wat zij te zeggen heeft. Je bent dan iemand die aan haar kant staat, naast elkaar in plaats van tegenover.

Het tegengestelde van een strenge opvoeding is een vrije opvoeding

Tenslotte, de stelling van het debat gaf blijk van het idee dat een strenge opvoeding het tegengestelde is van een vrije opvoeding, met te weinig controle door de ouders. Maar, zoals de filosoof Martin Buber stelt: de tegenpool van dwang is niet vrijheid, maar verbondenheid. Opvoeden draait niet om de juiste dosis controle, maar om een fijne, liefdevolle relatie met je kind.

Darcia Narvaez – Are we violating evolved childcare, and does it matter? 

Henk de Vos – Toegepaste sociale wetenschap, coöperative breeding

Gabriëlle Jurriaans en Annemiek Verbeek – De Volkskrant, VONK: Een kind is geen pup

Frans de Waal – Een tijd voor empathie

Robin Grille – Parenting for a Peaceful World

Linda Rikkers – Kiind, Verbindend Gezag, oplossen in contact: interview met Eliane Wiebenga


Linda Rikkers
Begon haar loopbaan als Creatief Therapeut en communicatietrainer. Ontdekte bij BOVA borstvoedingsmagazine haar liefde voor schrijven, is vaste blogger voor Dragen&Voeden en losse schrijver voor diverse ouderschapsmedia. Zij is babykenner met bijzondere belangstelling voor de link tussen hechting, hersenen en immuunsysteem. Start binnenkort met workshops en lezingen via Lindar, Creatief Ouderschap. Leerde misschien nog wel meer van haar drie kinderen dan zij van haar.